BPAS.CZ s.r.o. - tel.: 602 719 740 -
EET a eRecept
Podpora EET
       od prodeje až po servis!

EET jednoduše!
Rychlost, stabilita a technika k tomu určená. Dlouhá životnost a spolehlivost.

Stavebniny po ruce
BEZ závazků!
Isover TF PROFI - Stavebniny BPAS.CZ

POSLEDNÍ KOLA STARTUJÍ OD 1. května 2020 !

Ostatní činnosti mimo 1., 2. vlnu

Mezi povinné subjekty k EET ve třetí a čtvrté vlně spadají ostatní činnosti (lékaři, právníci, účetní, svobodná povolání, doprava, zemědělství, řemesla a výrobní činnosti.) Neodkládejte podání žádosti o autentizační údaje na poslední chvíli!Start za:
dní
hodin
minut
sekund
Řešení pro
EET a eRecept

EET harmonogram zapojení

Plyn 2kg - Stavebniny BPAS.CZ

1. fáze

stravovací a ubytovací služby
1. 12. 2016
Plyn 10kg - Stavebniny BPAS.CZ

2. fáze

maloobchod a velkoobchod
1. 3. 2017
Hydroseal - Stavebniny BPAS.CZ

3. fáze

ostatní činnosti,
které nejsou v 1., 2.
nebo 4. fázi
1. 5. 2020
Extra bílá barva - Stavebniny BPAS.CZ

4. fáze

vybraná řemesla a výrobní činnosti
1. 5. 2020
Postupný náběh evidence tržeb

Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Účinnosti nabývá prvním dnem osmého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení (1. prosince 2016), s výjimkou ustanovení § 10 až 17 a § 32, která nabývají účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1. září 2016).
Zákon upravuje přechodný režim vybraných evidovaných tržeb po nabytí účinnosti tohoto zákona (§ 37 ZoET). Fázování umožní pozvolné zatěžování systému, a zároveň poskytne podnikatelům dostatečný prostor k přípravě. Podnikatel vyhodnotí, z jaké činnosti mu tržby plynou a zatřídí danou činnost do příslušné fáze podle klasifikace NACE.

Od zatřídění se pak odvíjí vznik povinnosti podnikatele zahájit evidenci příslušných tržeb, a to bez ohledu na to, zda tržby pochází z hlavní či jiné podnikatelské činnosti. Podnikatelé budou evidovat tržby z jednotlivých činností dle fází uvedených výše.

Evidované tržby z činnosti malého rozsahu – tzv. minoritní činnosti - které by měly evidenční povinnosti podléhat dříve než tržby z hlavní činnosti, nemusí podnikatel evidovat, pokud:

  • nejsou realizovány v samostatné provozovně, tzn. minoritní činnost je realizována ve stejné provozovně jako činnost hlavní, a zároveň
  • tvoří maximálně 49 % z celkových plateb této provozovny a současně v této provozovně nepřevyšují částku 175 000 Kč.
V případě, že podnikateli vznikne povinnost začít evidovat tržby z hlavní činnosti, automaticky musí ve stejném okamžiku začít evidovat i tržby z minoritní činnosti.

Fakturační údaje:
BPAS.CZ s.r.o., Habřina 14, 503 03 Smiřice
IČ: 28783328 DIČ: CZ28783328
Kontakty:
E-mail:
Mobil: +420 603 340 540 | +420 602 719 740
Web: www.bpas.cz
Otevírací doba:
Po - Pá: 7:00 - 16:00
copyright © 2017 BPAS.CZ s.r.o.
Webdesign and SEO | BPAS.CZ
« hlavní strana BPAS.CZ